Αίτια που προκαλούν τη μη σωστή εφαρμογή των οδοντοστοιχιών

Τα αίτια που προκαλούν τη μή σωστή εφαρμογή των οδοντοστοιχιών είναι δύο κατηγοριών: τεχνικά και βιολογικά. Όταν αναφερόμαστε στα τεχνικά εννοούμε τη λανθασμένη κατασκευή μιάς οδοντοστοιχίας εξ αρχής. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μή σωστή αποτύπωση της περιοχής του στόματος όπου θα εδράζεται η οδοντοστοιχία, είτε σε λανθασμένη καταγραφή της σωστής σύγκλεισης του στόματος του ασθενούς, είτε ακόμα και σε κακοτεχνία κατά τη διάρκεια ων τεχνικών σταδίων της κατασκευής και όπτησης μιάς οδοντοστοιχίας. Όσον αφορά στα βιολογικά αίτια, αυτά συμπεριλαμβάνουν τη φυσιολογική απορρόφηση του οστού των γνάθων το οποίο είναι αναμενόμενο σε άτομα που δέν φέρουν δόντια ή εμφυτεύματα. Πρόκειται για μία λοιπόν φυσιολογική διεργασία η οποία παρατηρείται όταν το οστούν των γνάθων δέν δέχεται διεγέρσεις μέσω δοντιών ή εμφυτευμάτων με αποτέλεσμα να απορροφάται και συνεπώς οι οδοντοστοιχίες να παύουν να εφαρμόζουν καλά. Σε κάθε πάντως περίπτωση, αφού διαγνωσθεί η μη καλή εφαρμογή των οδοντοστοιχιών πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί και να του προταθεί μία σειρά επιλογών προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα.