Επιπτώσεις χρήσης οδοντοστοιχιών που δεν εφαρμόζουν σωστά

Οι πιό συνήθεις επιπτώσεις χρήσης οδοντοστοιχιών που δεν εφαρμόζουν σωστά είναι η αδυναμία σωστής μάσησης και κατάποσης της τροφής το οποίο συνεπάγεται πολλών προβλημάτων στο γαστρεντερικό σύστημα (δυσπεψία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση). Επίσης, είναι πολύ συχνό να παρατηρούνται προβλήματα στις κροταφογναθικές διαρτηρώσεις λόγω κακής σύγκλεισης που οφείλεται σε οδοντοστοιχίες που δεν εδράζονται σταθερά στο βλεννογόνο και έχουν μεγάλη κινητικότητα. Άλλη μία σοβαρή κατάσταση που μπορεί να προκληθεί και από οδοντοστοιχίες που δεν εφαρμόζουν σωστά είναι και η αποίκηση από διάφορα στελέχη μυκήτων, τα αποία είναι ικανά να προκαλέσουν ακόμα και στοματίτιδες.