ΙΑΤΡΕΙΟ
Οδοντίατρος Dr Πένυ Π. Σπυροπούλου | Dentist Athens

Το ιατρείο μας φιλοξενεί, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
εργαστήριο όπου δίνει τη δυνατότητα στη γιατρό να πραγματοποιεί
κάποιες από τις οδοντοτεχνικές εργασίες μέσα στο ιατρείο.