ΙΑΤΡΕΙΟ
Dr. Penny Spyropoulou Perfect Smiles

Το ιατρείο μας φιλοξενεί, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
εργαστήριο όπου δίνει τη δυνατότητα στη γιατρό να πραγματοποιεί
κάποιες από τις οδοντοτεχνικές εργασίες μέσα στο ιατρείο.